dinsdag, oktober 27, 2009

Werkgroep Kierkegaard Verslag van de Bijeenkomsten van 2009.

Bijeenkomst 25.6.2009

Aanwezig: Sam Landuyt, Jan Gysen, Levi Matuszczak, Noël Melis, Hedwig Van Damme , Fientje Van Otten, André Vermaut, Chris Vonck, Lydia Bonte.
Afwezig en verontschuldigd:, Rit Van den Bergh, Aad Van der Perk.


Aangename Verrassing: Het was een hele tijd geleden dat we onze broeders-in-Kierkegaard Jan Gysen en Levi Matuszczak nog ontmoet hadden. Het weerzien was des te hartelijker. Ze brachten een geschenkje mee voor ons: “In de ban van Søren Aabye Kierkgaard”. 7 korte artikeltjes van Levi en uitgegeven door Levi en Jan, vooraf verschenen in De Kruisbannier. Het zal binnenkort te lezen zijn op de weblog: http://werkgroepkierkegaard.blogspot.com/

Er is ook de nieuwe Acta Comparanda XX, van de Faculteit Vergelijkende Godsdienstwetenschappen
Volgend jaar wordt een extra editie van de Acta gewijd aan Kierkegaard, dit naar aanleiding van ons XX? jarig bestaan.

Lidgeld voor 2009 – 2010: De leden worden aangespoord om hun lidgeld te betalen voor het komende jaar: xx EURO te storten op rekeningnummer:XXXX.
NB. Wie “stoemelings” zoals ondergetekende vergeten was te betalen voor afgelopen jaar wordt vriendelijk verzocht dit vooralsnog te willen doen…

Vermeldenswaardig: Nieuwe vertaling van Het Begrip Angst
verschenen in de serie Søren Kierkegaard Werken: Het Begrip Angst(Vigilius Haufniensis), 224 pp., €26,90, gebonden uitgave, uitgeverij DAMON, 2009. . (info@damon.nl).
Vertaling J. Sperna Weiland. Eindrecactie en verklarende noten: Paul Cruysberghs en Johan Taels. Geheel herziene tekst en nawoord door Frits Florin.

Verslag van de Bijeenkomst
Stadia op de Levensweg , Schuldig, niet schuldig. We hebben nog een heel eind te gaan samen met Frater Taciturnus op de weg van de vertwijfeling over zijn relatie (?) met de geliefde. Wat hij s’ ochtends opschrijft gaat over het verleden (over ‘verleden jaar’ die zelfde dag), wat hij ’s nachts opschrijft is ‘het journaal van het lopende jaar’(p. 234). We vorderen traag, net zo traag als onze auteur in het reine komt met zichzelf. “Als een pelgrim, op de manier van twee stappen voorwaarts, een stap terug”. Hij heeft “het religieuze gekozen”, maar waarom is dan het religieuze in contradictie met zijn liefde en verliefdheid. Is het zij misschien, die niet kiest, niet kan kiezen voor het religieuze, omdat zij het gewoonweg niet kent (van binnen uit) en alleen de stichtende preken van de dominee heeft gehoord? Het blijft vooralsnog onbekend.
We vragen aan onze leden om vanaf nu terug even zelf een aantal bladzijden voorafgaandelijk te lezen, zodat we op de bijeenkomst een samenvatting van onze indrukken kunnen uitwisselen. Misschien lukt het ons dan om de pelgrimstocht sneller af te werken? Bvb. lezen we tegen volgende vergadering op 30 oktober te 16 uur: tot blz.251?
Even een nabeschouwing
Naar aanleiding van het boekje van Levi Matuszczak: wat intrigeert ons toch zo in Kierkegaard? Aangename, gemakkelijke literatuur is het niet. We verstaan hem soms nauwelijks. Ergens vermoeden we dat op Kierkegaard en zijn werken de woorden van toepassing zijn die Simon Petrus uitspreekt tegenover Jezus, als die aan de leerlingen vraagt ‘of zij ook soms willen weggaan’ (Op het moment dat er zo velen zijn die van Hem weggaan omdat het allemaal zo moeilijk is en de woorden van Jezus soms zo ergerlijk zijn). Simon Petrus gaf (toen) ten antwoord: ‘Naar wie zouden we moeten gaan, Heer? U spreekt woorden van eeuwig leven en wij geloven en weten dat U de Heilige van God bent’. (Joh. 6.67-69). Heeft ook K. “woorden van eeuwig leven” in zich en is het daarom dat hij ons ergert en blijft boeien tevens en tegelijk? Na vier maanden onderbreking loont het even de moeite om ons en u die vraag te stellen.

Geen opmerkingen: