zaterdag, april 19, 2014

WERKGROEP KIERKEGAARD Verslag van de Bijeenkomst van 28 maart 2014.Aanwezig / Present:  Sam Landuyt, Noël Melis, , Paul Plompen, Hedwig Van Damme, Rit Van den Bergh,   Fientje Van Otten, Chris Vonck.   
Afwezig en verontschuldigd / Absent and Excused: Lydia Bonte, J.L. Bogaerts, Jan Gysen, Levi Matuszczak, . Gisèle Peeters.

Nieuwe Boeken:  voorstelling publicatie:
Prof. Dr. Johan Taels (UA) zal op 25/4, 17u  in de U-Residence, Generaal Jacqueslaan 271, 1050 te Brussel  (VUB-campus)  de publicatie voorstellen van STADIA OP DE LEVENSWEG, uit de reeks KIERKEGAARD WERKEN.  Hij zal er spreken over:   
   
Wat het betekent een mens te zijn. Kierkegaard over passie, reflectie en existentie.

Herman Van Rompuy, voorzitter van de Europese Raad, zal het eerste exemplaar in ontvangst nemen.
Een delegatie van de Werkgroep zal de voorstelling bijwonen.  We vragen de leden die interesse hebben af te spreken met elkaar om de gezamenlijke reis te plannen.

De bijeenkomst: We stellen elkaar vragen over de bladzijden 68 tot 80. We hebben ook een kopie gekregen van Wijsgerige Kruimels, bladzijden 106 – 117. Het zijn de bladzijden waarnaar K. zelf verwijst in zijn werk Denken en Zijn.

Kierkegaard stelt in deze bladzijden 68-80 de speculatie tegenover het geloven en meteen ook uiterlijkheid of objectiviteit van het meetbare, onderzoekbare, optelbare, berekenbare (cf ‘speculatie’ op de beurs?)  tegenover de ware subjectiviteit (dat geen subjectivisme is) en de innerlijkheid van de individualiteit (die geen individualisme is) en waarin de waarheid te vinden is en ook de beslissende act van geloven te stellen is. Geloven is immers beslissen. 

De ‘absolute paradox’ wordt niet opgeheven, maar wordt begrepen in de subjectiviteit van de innerlijkheid, in aanvaarding en verzoening.

Verklaren is niet ‘verbeteren’ is geen objectiverende wetenschap, maar het duister verminderen.

Het getal of wat meetbaar en optelbaar is behoort tot de kwantiteit, een categorie  van alle zijnden. De subjectiviteit is van de categorie van de kwaliteit/hoedanigheid en wordt  gesteld en gekend in ontmoeting en geloven (Godsgeloof) en behoort tot de categorie van waarde en waardigheid van alle (levende) zijnde. De intrinsieke, unieke waarde en waardigheid van elke individuele mens is een voorbeeld, van deze laatste categorie, voelbaar vooral voor diegene van wie de waarde en waardigheid ontwaard of verniet wordt…

Vergeten we echter niet dat elke mens op aarde een afzonderlijk existerend wezen is en dat het wezenlijke voor de mens ‘de innerlijkheid in de existentie’ moet zijn. En dat ‘God de oneindige is die eeuwig IS’. Objectiviteit is voor het existerende wezen dat de mens nu eenmaal is enkel approximatief te vinden in juistheid, rekenen, speculatie. Waarheid wordt gevonden, ontdekt in de  beslissing in de innerlijkheid.

Het is het overdenken waard voor elke empirische wetenschapper, maar ook voor elke filosoof en speculatieve theoloog (als die er nog zijn). Het is echter geen kwestie van of/of maar van en/en van elk zijnde. Elk is te meten en/of te waarderen op zijn eigen wijze. Geen machtsgreep van de ene categorie over de andere, dan krijgen we de vrede van het hart terug en kunnen hem doorgeven aan elkaar.

Volgende bijeenkomst: 25 april: voorstelling te Brussel van STADIA OP DE LEVENSWEG door prof. Dr. Johan Taels.
Zie voor nadere info op onze Blog: www.werkgroepkierkegaard.blogspot.com

Voor de bijeenkomst van 23 mei  lezen we Denken en Zijn tot het einde toe…

S. Landuyt
-------------------------------------------------
Next meeting: April 25th. 17h: presentation of STADIA OP DE LEVENSWEG, Dutch version, in the series of KIEKEGAARD WERKEN.
-           Presentation: Prof. Dr. Johan Taels.
-          Location: U-Residence, Generaal Jacqueslaan 271, 1050 Brussel  (VUB-campus).
The meeting of May 23th. 16h: we read and prepare our questions for the complete work DENKEN EN ZIJN…

S. Landuyt

Geen opmerkingen: