woensdag, februari 16, 2011

Werkgroep Kierkegaard Bijeenkomsten 2010 - 2011

Verslag Bijeenkomst van 28 januari 2011.
Aanwezig: Sam Landuyt, Noël Melis, Gisèle Peeters, Paul Plompen, Fientje Van Otten, André Vermaut, Chris Vonck.
Afwezig en verontschuldigd: Jan De Wachter, Jan Gysen, Levi Matuszczak, Hedwig Van Damme, Bavo Van Eesbeeck, Rit Van den Bergh, Aad Van der Perk.
We begonnen onze sessie met een bezoek/vooropening aan de tentoonstelling

QAOKTUALUK

Leven en werken als missionaris bij de Inuit (1945-1960)

van onze vriend, ouderdomsdeken en medelid André Vermaut. Het was een prachtige fototentoonstelling, samen met enkele mooie sculpturen en memorabilia, van 15 jaar verblijf van André bij de Eskimo’s als pater Oblaat/missionaris.
Het geheel van de indrukwekkende foto’s van dit heel bijzondere leven was de moeite waard. Spontaan dacht ik aan onze jeugdige generatie die dergelijke getuigenissen voor ogen moet krijgen om zich een levendig beeld te vormen van wat het was, toen, nog maar vijftig jaar geleden in het Hoge Noorden van Canada. De tentoonstelling zal vanaf nu als ‘reizende tentoonstelling’ aan scholen en instituten kunnen aangeboden worden en dat is een heel goed idee. Een speciaal woord van dank en een dikke proficiat voor Ernie Vonck die door zijn energieke inzet en zijn inzicht de tentoonstelling mogelijk maakte en alles deed om ze te promoten.
Daarna zijn we naar ons lokaal afgezakt en… hebben met André zelf verder doorgeboomd over “het leven daar” en “het leven van toen”. Voor de aanwezigen van de oudere generatie onder ons, een prachtgelegenheid om alles aan herinneringen boven te halen.
We nemen ons voor om volgende keer weer naar Kierkegaard zelf te luisteren; we lezen dan tot het einde van het eerste hoofdstuk van Het Begrip Angst en proberen het als één geheel samen te vatten voor elkaar.

Dit is dus de planning voor de volgende bijeenkomst: vrijdag 25 februari 2011 te 16u.

Next meeting: February, 25th 04h p.m.

Sam Landuyt.

Geen opmerkingen: