dinsdag, maart 29, 2011

Werkgroep Kierkegaard Verslag Bijeenkomsten 2010 - 2011

Werkgroep Kierkegaard - verslag bijeenkomst van 25 februari 2011.


Aanwezig:Sam Landuyt, Noël Melis, Gisèle Peeters, Paul Plompen, Rit Van den Bergh, Fientje Van Otten, André Vermaut, Chris Vonck.
Afwezig en verontschuldigd: Jan De Wachter, Jan Gysen, Levi Matuszczak, , Hedwig Van Damme, Bavo Van Eesbeeck, Aad Van der Perk.


We hadden ons voorgenomen de inleiding en het eerste hoofdstuk van ‘Het Begrip Angst’’ grondig door te nemen om nadien de volgende hoofdstukken des te gemakkelijker te begrijpen. Zodoende vatten we ook in deze bijeenkomst de bespreking aan van enkele vragen van de aanwezige leden over de inleiding en hoofdstuk I. Het werd een geanimeerd en uitdeinend gesprek over de door Kierkegaard aangehaalde begrippen: de eerste zonde en de toestand van zondigheid, de zondeval, historisch en dogmatisch bekeken, angst en het verschil tussen psychologische, zelfs biologisch geïnspireerde angst en de existentiële angst die optreedt in het wezen mens als hij innerlijk geconfronteerd wordt met ‘het niets’. De vergelijking van de eerste Adam “door wie de zonde in de wereld kwam” en Jezus Christus, de enige mens die niet gevangen is binnen de historische context van de toestand van zonde en zondigheid en door zijn verlossingswerk ‘de tweede Adam’ wordt. En hoe dit mogelijk wordt: “dat Adam de eerste mens is en tegelijk zichzelf en de hele mensheid is”. Vergelijk met de leer van het mystiek lichaam van Jezus Christus.
We stelden vast dat er op het einde nog een heel aantal bladzijden lagen te wachten. We namen ons dan ook voor om volgende bijeenkomst (van 25 maart) nogmaals vragen te bespreken die rond bepaalde begrippen rijzen, zoals rond ‘het begrip onschuld’ en ‘het begrip angst’ evenals uit de laatste, samenvattende paragraaf van dit hoofdstuk: ‘angst als vooronderstelling van de erfzonde die, het spoor terug volgend, de erfzonde verklaart in de richting van haar ontstaan’.
Tevens vragen we de leden om de lezing voor te bereiden van paragraaf 1 van het tweede hoofdstuk: Angst die de erfzonde in haar voortgang bewerkt: §1. Objectieve angst (tot pagina 192).
Als de bespreking van hoofdstuk I afgewerkt is zullen we in het daarop volgende verslag een korte samenvatting plaatsen van het ganse hoofdstuk en ook onze belangrijkste interpretaties over dit hoofdstuk. Dit ten behoeve van degenen die afwezig waren, zodat ook zij mee onze onderwaterzoektocht naar de oertoestand van de erfzonde zullen kunnen volgen.

Volgende bijeenkomst: vrijdag 25 maart, 16u. Allen van harte welkom.

S.Landuyt.

Geen opmerkingen: