dinsdag, november 20, 2012

WERKGROEP KIERKEGAARD 2012 - 2013


Werkgroep Kierkegaard - Verslag van de Bijeenkomst van 26.10.2012.


Aanwezig / Present:,  Sam Landuyt, Gisèle Peeters, Paul Plompen, Hedwig Van Damme, Rit Van den Berg, Viviane Van Kampen, Fientje Van Otten, Chris Vonck.   

Afwezig en verontschuldigd / Excused: J.L. Bogaerts, Lydia Bonte, Jan Gysen, Levi Matuszczak, Noël Melis, Aad Van der Perk. 

Nieuwe Boeken / New Books:
-          Søren Kierkegaard: In vino veritas, L’Herne, 2011, vertaald door A. Babelon en C.Lund. Un souvenir, vertaald door Viliam Afham.

-          Robert Kugelman: Psychology and Catholicism, Contested boundaries, Cambridge University Press, 2011.

-          Prisma Groot Woordenboek: Nederlands Deens, hoofdredactie Godelieve Laureys, 2004

-          Prisma Groot Woordenboek:   Deens Nederlands, onder redactie van Annelies Van Hees, Henning Bergenholz, Gitte Mölleer, Andrea Voigt, 2004

Mail van het Cultureel Centrum van Denemarken:
2013 is de 300ste verjaardag van de geboorte van Søren Kierkegaard (5 mei 1813 – 11 november 1855). Ter gelegenheid daarvan hoopt het Deens Cultureel Centrum de Deense filosoof te eren en verlangt naar nadere kennismaking met onze werkgroep. Wij voelen ons vereerd. In alle bescheidenheid echter beseffen wij dat we een kleine, zij het  actieve en voor ons zelf vruchtbare werkgroep/leesgroep van Kierkegaard zijn. We nemen ons voor om via de Weblog die we verzorgen meer mensen aan te spreken dan nu het geval is, door nog meer informatie en interessante verslagen te plaatsen. Dit kan misschien leiden tot een virtuele werkgroep via internet. Althans dat is onze hoop en verwachting. Dit zien we als onze concrete bijdrage tot de viering van onze filosoof.

De lezing van “The point of view for my work as an author/A report to history (and related writings)”.
De Engelse vertaling door Walter Lowrie werd voor het eerst gepubliceerd in 1939 en bevatte ook “Two notes  about the Individual” en “On my Work as an author”,  in de editie die wij gebruiken opgenomen als  “My Activity as a Writer”. Het werk werd  later hernomen in 1962 met toelating van de erfgenamen van W. Lowrie, als First Harper Torchbook edition. Voor zover we weten is er nog geen Nederlandse vertaling. Er is een voorwoord door Benjamin Nelson en een inleiding door Walter Lowrie zelf.
Al in het voorwoord en de inleiding treffen we twee verschillende wijzen van benadering van dit werk aan: een enthousiast voorwoord door Benjamin Nelson en een kritische, filosofisch meer  afstandelijke introductie van Walter Lowrie. Dat zal ook in onze werkgroep waarschijnlijk dezelfde differentiatie van benadering geven. Terwijl Nelson enthousiast en dankbaar is dat hij – eindelijk!? – de Christen Kierkegaard ontdekt als auteur en ook als mens achter de auteur én op die manier eindelijk K. begrijpt, stelt Nelson zich toch nog altijd vragen: is de ‘esthetische Kierkegaard’ meer dan een litteraire truc ,  en is ook deze ‘outing’ van Kierkegaard als  Christelijk schrijver (waar is de mens Søren K.?) toch nog altijd een dergelijke tournure van een auteur? Zelfs al beweert K. bij hoog en bij laag dat alleen zijn ‘esthetische’ werken voorzien zijn van  pseudoniemen en dat zijn ware christelijk geïnspireerde werken de echte Søren Kierkegaard als auteur weergeven. Men mag zeker niet ontkennen dat de outing van Kierkegaard, ondanks alles, al niet zo vanzelfsprekend was in die tijd. Openlijk zeggen en schrijven dat hij als auteur van in het begin en in alles onder ‘Governance’ (geestelijke begeleiding/inspiratie) gewerkt heeft en dat zijn esthetische werken slechts tussenstappen aan de lezer aanbieden om vooralsnog hem, de lezer, te brengen tot de ware ernst van het christendom, was toen, evenmin als nu, een evidente of gemakkelijke zaak… Toch kan het zijn dat precies achter dit onderscheid tussen ‘believers’ en ‘non believers’ of kritische sceptici, het fundamenteel verschil schuil gaat tussen mensen die een vanzelfsprekende en bewuste, zij het daarom nog geen gemakkelijke relatie met God in Jezus Christus hebben en degene die Hem zo niet kennen en zelfs niet eens missen. We zullen met veel aandacht en belangstelling elkaars meningen, zoals altijd in onze werkgroep, gade slaan en toetsen aan elkaar. En u verslag uitbrengen.

Volgende bijeenkomst : 30/11/2012 te 16u. Wij gaan verder met het lezen van hoofdstuk I tot p.27. Next meeting: November 30th, 04.00 pm. We proceed the reading of chapter I till p. 27.

NB. Ter info: de bijeenkomsten van dit werkjaar zullen plaats hebben op/ Data of the meetings of this academic working year:     30/11 – 21/12 – 25/01 – 22/02 – 29/03 – 26/04 – 31/05 – 28/06.  Lidmaatschap / Membership € 15 over te maken op naam van de FVG te 2610 Wilrijk - IBAN: BE47 0011 3642 1280. BIC: GEBABEBB.
Sam Landuyt.

Geen opmerkingen: