dinsdag, december 18, 2012

Werkgroep Kierkegaard - Verslag van de Bijeenkomst van 30.11.2012.


 

Aanwezig / Present:,  Sam Landuyt, Noël Melis, Paul Plompen, Hedwig Van Damme, Rit Van den Berg, Viviane Van Kampen,  Chris Vonck.   

Afwezig en verontschuldigd / Excused: J.L. Bogaerts, Lydia Bonte, Jan Gysen, Levi Matuszczak, Gisèle Peeters, Aad Van der Perk, Fientje Van Otten.

Nieuwe Boeken en Evenementen / New Boooks en Events

-          International Conference: The Single Individual before Himself. Celebrating the 200th anniversary of S.K. birth. April 2 – 4/2013. Universidad Ibero-Americano Mexico-City.

-          Mevr. Younghi Bah Pahn, Koreaanse componiste, zal in opdracht van de Deense Culturele Dienst een muziekstuk componeren dat deze zelfde 200ste verjaardag herdenkt. Ze vraagt onze hulp bij het formuleren van haar thema.

-          Een afvaardiging van de  Ambassade van Denemarken/Cultureel Centrum zal een bezoek brengen aan onze werkgroep op de zitting van 22/02. Dit ter voorbereiding van de viering van de 200ste verjaardag van de geboorte van S.K. in mei 2013.

-          The International Kierkegaard Society, waarvan onze Werkgroep Kierkegaard Antwerpen deel uitmaakt, kan gevonden worden op http://www.jonstewart.dk/internationalkierkegegaardsocieties.htm

De Bijeenkomst:
We lezen verder The Point of View for my Work as an Author;

Of liever: we proberen verder te lezen, want alras hebben we een geanimeerd gesprek tussen ons allemaal (geen debat, geen discussie, geen monologen of verbale Middeleeuwse duels) over ons actueel ‘Christendom’; Kierkegaard gebruikt het woord ‘Christendom’ om de sociaal-culturele context aan te duiden van het Denemarken van toen. Hij noemt het een groteske, monsterlijke illusie van christen-zijn. Dit in tegenstelling tot ‘christianity/christenheid als de ernstige, gelovige poging van mensen om ‘christen te worden’: to become a Christian. De betekenis van de woorden christendom, christenheid zijn niet helemaal dezelfde in het Nederlands en het Engels. Hoe dan ook, via een gemakkelijke introductie over de bankencrisis, de geldzucht, de corruptie, de bloeiende zwartgeld-en-misdaadgeldcircuits in de Europese economie, hebben we het niet moeilijk om te beseffen dat wat wij ‘Het Christelijke Westen’ noemen – je weet wel: datgene waarvoor tegenwoordig zoveel soldaten van de Angelsaksische en West-Europese Naties vechten voor het behoud en de dominantie ervan – niet veel beter, eerder de verder monsterlijk uitgegroeide versie ervan geworden is. Als Jezus nog in zijn graf lag, hij zou zich niet alleen al lang omgekeerd hebben in zijn graf, maar het uit protest verlaten hebben.

En zo zal het ook wel zijn met de andere religies en godsdiensten. Laten we dat beseffen als we beginnen over ‘de anderen’: het Jodendom, de Islam, het Hindoeïsme, het Boeddhisme, Confucianisme enz.
We denken ook even na over de ons gestelde vraag voor een thema van een muziekstuk dat ter ere van S.K. gecomponeerd zal worden, bij gelegenheid van zijn 200ste geboortedag.
Wat  denken jullie hiervan:

Tegenover de op en neer gaande grillige ritmes van het gekwetter, getetter, getier en gebrul van de wisselende, winkelende Westerse cultuur in haar esthetische verschijningsvormen van het christendom (een andere, meer diepere dimensie lijkt ze momenteel niet te ambiëren) kan men de oproep stellen van een bijna angstwekkende stoot van de bazuin, ondersteund op de achtergrond door het tromgeroffel van dreiging van raketten en loerende  atoombommen. En dan de zachte, indringende klarinet die het thema brengt van een continue, zacht aandringende ernstige, diepe oproep van  het menselijk gemoed, dat in ‘schrik en beven’ probeert vooralsnog  christen te worden’.
Volgende bijeenkomst:      vrijdag 21 december te 16u.

Next meeting:                         Friday,  21st December 4.00 PM.

 

                                                                                                                                     S.Landuyt

 

Geen opmerkingen: