dinsdag, januari 22, 2013

Werkgroep Kierkegaard - Verslag van de Bijeenkomst van 22.12.2012.


 
Aanwezig / Present:  Sam Landuyt, Noël Melis, Gisèle Peeters, Paul Plompen, Bavo Van Eesbeek, Hedwig Van Damme, Rit Van den Berg, Viviane Van Kampen,  Fientje Van Otten, Chris Vonck.   

Afwezig en verontschuldigd / Excused: J.L. Bogaerts, Lydia Bonte, Jan Gysen, Levi Matuszczak,  Aad Van der Perk,

Nieuwe Boeken en Evenementen / New Books en Events

-          Nog even terug onder de aandacht brengen: International Conference: The Single Individual before Himself. Celebrating the 200th anniversary of S.K. birth. April 2 – 4/2013. Universidad Ibero-Americano Mexico-City. Zijn er kandidaten?

-          Mevr. Younghi Bah Pahn, Koreaanse componiste, zal in opdracht van de Deense Culturele Dienst een muziekstuk componeren dat deze zelfde 200ste verjaardag herdenkt. Ze vraagt onze hulp bij het formuleren van haar thema. We proberen, op basis van het voorstel in het verslag van november, deze thematiek verder vorm te geven tegen volgende bijeenkomst.

-          Een afvaardiging van de  Ambassade van Denemarken/Cultureel Centrum zal een bezoek brengen aan onze werkgroep op de zitting van 22/02. Dit ter voorbereiding van de viering van de 200ste verjaardag van de geboorte van S.K. in mei 2013. De viering zelf door de Deense Ambassade/ Deens Cultureel Centrum zal doorgaan in Brussel op 14 mei.

De Bijeenkomst: The Meeting

The Point of View of my Work as an Author (1848; Torchbook Edition 1962).

Kierkegaard vindt het zijn plicht, ter gelegenheid van de tweede uitgave van zijn ‘Of/Of, Either/Or, voor het eerst uitvoerig te verklaren wie hij is als auteur, zeg maar zich ‘te outen’ aan het grote publiek zowel als aan iedere individuele lezer voor zich. Hij uit zich daarin ondubbelzinnig als een christelijk auteur die levenslang maar één groot doel had: te zoeken, te beschrijven, mee te geven aan zijn lezer - van persoon tot persoon als het ware (the individual!) - hoe ‘to become a christian’. Hoe wordt je christen? En hij bekent hierbij dat al zijn zogenaamde esthetische werken (onder pseudoniemen geschreven, om ze aldus van meet af aan te onderscheiden van de openlijk christelijke werken) niets anders waren voor hem dan pogingen om de lezer te boeien, te binden en zodoende te leiden/begeleiden naar deze voor hem enige vraag die telt: hoe wordt je een christen. Dat was dan meteen zijn bijkomend doel en bekommernis: hoe de zogenaamde christenen van uit het toenmalige Deense ‘Christendom’ er toe te brengen naar hem te luisteren en mee te nemen op de zoektocht naar ‘christen worden’. Deze zoektocht is dan meteen de tocht naar de innerlijkheid en de individualiteit, met haar eigen, onvervreemdbare persoonlijke verantwoordelijkheid. Religieuze roep en filosofische opdracht vinden hier mekaar in één beweging.

 Hij erkent mede dat ‘de mens Søren’ hierbij nog steeds en opzettelijk door hem  in de schaduw gehouden wordt en zijn intieme persoonlijke relatie met God nog onverklaard blijft. Is het gêne en timiditeit die hem beletten zichzelf voor het grote publiek bloot te stellen? Het lijkt er op. Nochtans zegt hij al van in de inleiding dat al zijn werk onder ‘Governance’ geschreven is. Governance kan hier niet anders betekenen dan inspiratie van een andere orde dan de persoonlijke menselijke intelligentie. Trouwens, heeft Jezus Christus zelf niet gezegd ‘dat Hij de Geest zou zenden’? (Pinksteren).

K. doet  in het eerste hoofdstuk dan alle moeite om aan te tonen dat hij opzettelijk en van in het begin deze eenheid in verscheidenheid gewild en systematisch uitgewerkt heeft, zoals ze in zijn werk terug te vinden is. Aldus ontstond dan van meet af aan de opdeling in de zogenaamde esthetische werken, uitgegeven onder pseudoniemen en anderzijds de ondubbelzinnig christelijk geïnspireerde werken, uitgebracht onder zijn eigen naam.

 

Volgende bijeenkomst:      vrijdag, 25 januari te 16u.

Next meeting:                         Friday,  25th  January 4.00 PM.

 

                                                                                                                                     S. Landuyt

 

Geen opmerkingen: