donderdag, juni 27, 2013

Verslag van de Bijeenkomst van 31 MEI 2013.Werkgroep Kierkegaard, FVG Wilrijk

Bijeenkomst van 31 mei 2013
 
Aanwezig / Present:  Sam Landuyt,  Gisèle Peeters, Hedwig Van Damme,  Viviane Van Kampen,  Fientje Van Otten, Chris Vonck.   
Afwezig en verontschuldigd / Absent and  Excused: J.L. Bogaerts,  Lydia Bonte, Jan Gysen, Levi Matuszczak,  Noël Melis, Paul Plompen, Aad Van der Perk, Bavo Van Eesbeek.

Nieuwe Boeken:
Søren Kierkegaard: Ausgewählte Journale, Band I, De Gruyter Uitgever, Texte 2013. 1ste uitgave: 1835.

We zetten de bespreking voort van ‘The point of view for my Work as an Author’: Epilogue and Conclusion.
‘But what have you done now’?  Wat heb je nu gedaan, met je zo bloot te geven aan het lezerspubliek, vraagt K. zich retorisch af in de Epiloog (pag. 93.). Ik weet het perfect, zegt hij: “ I have lost thereby what in a Christian sense it is a loss to possess, namely every worldly form of the interesting”. Ik verloor elke mogelijkheid van te bestaan als een boeiende en interessante mogelijkheid en dit werd vervangen door de directe communicatie, namelijk  dat het probleem van en doorheen al zijn werk was en is: How to become a Christian. Mensen houden echter nu eenmaal van de spanning van de interessante mogelijkheid en zelfs al ben je een heilige, je kunt onmogelijk boeiend zijn voor een publiek als je dat al van bij de aanvang bent…
Dat was het begin en nadien, toen men ontdekte dat hij nog zo slecht niet was, nam de interesse af en werd hij ondergebracht onder de saaie categorie van de ‘goeden’ en toen K. als auteur ‘een welbepaalde act stelde’, werd hij een beetje als gek beschouwd. Nu, op het einde is hij helemaal niet meer interessant. De beweging is niet van het eenvoudige naar het interessante te evolueren, maar van het interessante naar het simpele. Het Afsluitend Nawoord is daarin het Keerpunt geweest. We hebben dus niet te doen met een oorspronkelijk ‘aesthetiserende’ auteur die achteraf zich ‘bekeert’ tot christen, maar met iemand die van het begin af (geboorte?) de sterkste disposities had  ‘for becoming a christian’.
Dit is de radicale, oprechte en openhartige stellingname van Kierkegaard over zijn werk en we hebben die even oprecht ter harte te nemen willen we zijn werk begrijpen in de ware betekenis van hoe K. het bedoelt. Dat is wat hem bvb ergens  doet zeggen:”lees dit werk rechtstaande” of “lees het devoot”. Dat zal je Hegel of Marx niet weten vragen aan hun lezers… Willen we Kierkegaard goed begrijpen dan moeten we hem veeleer van achter naar voor lezen dan van voor naar achter…
Samengevat is dit kleine, openhartige en wellicht laatste werk van Kierkegaard de samenvatting van zijn geloofsbelijdenis als mens en als christen. Het is dan ook geen wonder dat dit werk postuum gepubliceerd werd. Was K. zelf dan toch wat geschrokken van zijn openhartigheid? Wie weet.
S. Landuyt
Volgende Vergadering Werkgroep: 28 juni 16u. We lezen pagina 104 – 138: The Individual, two Notes.

Geen opmerkingen: