donderdag, oktober 24, 2013

Werkgroep Kierkegaard, FVG Wilrijk - Verslag van de Bijeenkomst van 28 JUNI 2013.

Aanwezig / Present:  Lydia Bonte, Sam Landuyt, Noël Melis, Gisèle Peeters, Paul Plompen, Hedwig      Van Damme, Rit Van den Bergh, , Chris Vonck.   
Afwezig en verontschuldigd / Absent and  Excused: J.L. Bogaerts,  Jan Gysen, Levi Matuszczak, , Aad                Van der Perk, Bavo Van Eesbeek,Vivian Van Kampen,  Fientje Van Otten.
Nieuwe Boeken en publicaties:
                - Acta Comparanda XXXIV, waarin het jaarverslag van de werkgroep opgenomen is.
                - Til Lykke, til Søren Kierkegaard, Den Danske Kirke in Bruxelles nr 3/36 ürgang;
                - Knack/Samenleving 26 juni 2013: interview Fientje van Otten: “Levenslang leren” -     Filosofie heeft me altijd getroost.
Verslag van de Bijeenkomst
We besluiten die dag de bespreking van “The Point of View for my Work as an Author, met de bespreking van de “Two ‘Notes’ concerning my Work as an Author”, gepubliceerd in 1859, samen met ‘The point of View’.
                De eerste nota gaat over The dedication to ‘the Individual’ (1846)
                De tweede nota gaat over My Activity as a Writer (Copenhagen, 1851);

                Daarna volgt nog een supplement: My position as a religious Writer in ‘Christendom’ and                                                                                      my tactics.
                De uitgave besluit met nog Two Fragments from Kierkegaards Journal
                En een appendix: Notes by the Translator:
                                       A. A story of an Unhappy Live
                                       B. The  Affair of the ‘Corsair’     
                                       C. The Year 1848

‘The Individual’ was onder meer een belangrijk thema bij de viering op 14 Mei jl., ingericht te Brussel door het Deens Cultureel Instituut, ter herdenking van de 200ste verjaardag van S. Kierkegaards geboorte. We blijven lang grasduinen in de bespreking van ‘The Individual’ en halen daardoor de eindmeet niet van  de aansluitende kleinere, maar daarom nog niet onbelangrijke aanvullende nota’s en het supplement.
‘The Individual’ roept als vanzelf op wat één van ons noemt ‘de sociale persoonlijkheid’ van de mens, afgeleid van zijn ingeboren/aangeboren groepsinstinct en dienvolgens groepsbewustzijn en  groepshandelen. We probeerden dit thema te verkennen.
Tenslotte  besluiten we het jaar met een hartelijke groepsbespreking, over zowat ‘alles en nog wat’ en stellen pas op het einde vast dat we voor het volgende werkjaar nog geen boek gekozen hebben… Er is de suggestie om het ‘Afsluitend onwetenschappelijk Naschrift’ te lezen, mede omdat Kierkegaard in zijn ‘Point of View’ er herhaaldelijk naar verwijst, als een kentering in zijn werk.
We hervatten onze bijeenkomsten op 25 oktober aanstaande. We zullen trachten voor de leden een ‘werkkopie’ te bezorgen van dit werk en laten hen nog weten waar en tegen welke prijs deze kan bekomen worden.
                                                                                                                                             S. Landuyt
NASCHRIFT bij het Verslag:
Blijkbaar is het Afsluttende uvidenskabelig efterskrift – voor het eerst verschenen in 1846 onder het pseudoniem Johannes Climacus – nog niet vertaald in het Nederlands alhoewel dit reeds geruime tijd voorzien is. Hopelijk gebeurt dit zeer in het kort; na beraadslaging hebben we ervoor gekozen voor het nieuwe academiejaar het werkje “DENKEN EN ZIJN” te lezen dat in feite Hoofdstuk 2 is van bovengenoemd “Afsluitend onwetenschappelijk naschrift tot De wijsgerige kruimels” en dat handelt over: De subjectieve waarheid, de innerlijkheid, de waarheid is de subjectiviteit.
Dit werkje hebben we meerdere jaren geleden reeds gelezen, maar voor de meesten onder ons is het nieuw en diegenen die het al gelezen hebben zijn benieuwd of hun kijk op het werkje intussen geëvolueerd is … Het zijn een dikke 100 blz. dus helemaal niet onoverkomelijk…
Zoals reeds door Sam vermeld kan voor een “werkkopie” gezorgd worden; alles wat jullie moeten doen is aan Ernie Vonck (Secretariaat FVG – tel. 03 830 51 58 – email secfvg@yahoo.com) laten weten of je een exemplaar wenst te ontvangen;  kostprijs hiervoor is 5 € indien je het zelf afhaalt of 8 € indien het moet worden verzonden met de post. Vergeet in dit geval niet het juiste adres aan Ernie op te geven.
Dank en inmiddels veel leesgenot
                                                                                              Eén van de beraadslagers (Fientje)

Geen opmerkingen: