vrijdag, december 20, 2013

WERKGROEP KIERKEGAARD - Verslag Bijeenkomst van 29 NOVEMBER 2013Aanwezig / Present:  Sam Landuyt, Noël Melis, Paul Plompen, Hedwig Van Damme, Rit Van den Bergh,   Fientje Van Otten, Chris Vonck.   
Afwezig en verontschuldigd / Absent and Excused: Lydia Bonte, J.L. Bogaerts, Jan Gysen, Levi Matuszczak, Gisèle Peeters, Aad Van der Perk, Bavo Van Eesbeek, Vivian Van Kampen.
Nieuwe Boeken
Uitgeverij DAMON bv, postbus 2014, 6020 AA Budel, Nederland, verspreidt een folder met een imposante reeks nieuwe Nederlandse vertalingen van Kierkegaard. Meer info: tel. 0495 499 319. Mail: info@damon.nl. We zullen op de weblog de ganse reeks publiceren ter intentie van onze leden en lezers.

Het boek dat we lezen is:
S. Kierkegaard: Denken en Zijn. Afsluitend onwetenschappelijk naschrift tot De wijsgerige kruimels.                 Hoofdstuk 2: de subjectieve waarheid, de innerlijkheid, de waarheid is de subjectiviteit.      Vertaling dor Gerard Rasch, inleiding en annotaties door Teddy Petersen.
                Op  het secretariaat van de FGV kan een ‘werkkopie’ besteld worden die u  toegezonden       wordt voor 8 EURO  (onkosten!). Tel.  +32  (0)3 830 51 58.
De Bijeenkomst:
  1. Bespreking van het verslag voordracht  door Rit. V.d.B. :  
Luc Anckaert in het  Instituut voor Joodse Studies, oktober 2013. Het iconoclasme. Een dubbele beproeving; Openbaring als ethische oriëntatie. De paradox van het offer.
“De voordracht behandelde het offer van Isaac, zoon van Abraham door zijn vader. ( …)  Offer dat Abraham als een opperste teken van gehoorzaamheid, trouw en liefde tot Jahweh zag en dat door de engel op bevel van Jahweh op het allerlaatste moment verhinderd werd”. Zo schreven we in vorig verslag. Het kwam op de bijeenkomst tot een diepgaand gesprek over deze wel zeer moeilijke passage uit de Bijbel: Genesis 22, 1- 19.
Het verhaal is, zoals alle verhalen van de Bijbel een beeldverhaal. Het is geen woord voor woord historisch verhaal of woord-dat-werkelijkheid-wordt van een profetie. Het beeldverhaal put zijn rijkdom precies uit de veelvuldige mogelijkheid van gezichtspunten en interpretaties.  Er is de (inherente of schijnbare?) tegenstelling tussen wat de rede aankan en wat de goddelijke Rede verwacht van de mens of eist als Gebod en waarbij de engel de snelle boodschapper wordt van de goddelijke interpretatie. Er is de culturele achtergrond van mensenoffers waarin Abraham zal grootgebracht zijn en geleefd hebben. Hierbij was geofferd worden aan de godheid een eer en geen vloek of straf. Dat men die eer dan wel liever aan een ander liet dan aan zichzelf is een pittig detail, maar wel belangrijk misschien…  Tevens stelt de engel  nu eens en voor goed een einde  aan de mensenoffers bij het volk van Israël. Er is de logische stelling, hoe metafysisch Jahweh ook mag zijn en hoe onuitspreekbaar zijn Naam ook is, dat God niet tegelijk hetzelfde kan willen en niet willen. Er is bij ons het biologisch gegeven, zelfs natuurlijke afkeer van elke aanranding door een ouder van zijn kind. Maar is dat altijd zo geweest? Bij sommige  zoogdieren in alle geval niet.
  1. De bijeenkomst zelf:
We komen er niet toe de lezing aan te vangen van het gedeelte dat we ons voorgenomen hebben en zullen er dus op de volgende bijeenkomst opnieuw induiken.  Sommigen vinden de vertaling niet al te best en refereren naar de nieuwe uitgaven (DAMON) met de vraag of daar niet een geschikter werk te vinden is. Er wordt ook de uitnodiging geformuleerd om iemand onder ons aan te stellen als gesprekmoderator, met het mandaat er voor te zorgen dat we niet al te lang uitweiden over een thema. Nader nieuws volgt hierover volgende keer.
Hoe dan ook verlopen onze bijeenkomsten geanimeerd en voelen we ons allen betrokken bij wat er gezegd wordt. Geen polemieken of betogen, maar zoeken en zoeken en zoeken. Op een zo ernstig mogelijke manier als we dat kunnen. Kierkegaard had er wellicht graag bij geweest. Maar dan had hij misschien nog wel de grootste mond van allen gehad?
Leden en lidgeld:
We beloven ons lidgeld voor 2014 te storten op de rekening hieronder. Het lidgeld voor  het komende werkjaar 2013 – 2014 bedraagt nog steeds 15 EURO.  
BE47001136421280
                                                                                              IBAN: GEBABEBB
                                                                                              VZW FGV, Bist 164, BE2610 Wilrijk-Antwerpen. Digitale Leden
Omdat sommige belangstellenden de bijeenkomsten niet  kunnen bijwonen, wordt voorgesteld om aan de weblog meer aandacht te besteden en hen via de digitale weg de gelegenheid te geven mee te denken en te lezen. Ze worden uitgenodigd om hun bijdrage, onder de vorm van informatie over Kierkegaard, kritische opmerkingen, vragen, suggesties enz. via de FGV aan de Werkgroep op te sturen. We houden contact met hen via de weblog.
Een ‘werkkopie’ van ‘DENKEN EN ZIJN’ kan een bindmiddel worden. Tegen betaling van 8 EURO kan u ze toegestuurd krijgen.
                                               www.werkgroepkierkegaard.blogspot .be
Volgende bijeenkomst: 20 december 2013, 16.00 u.                                                                                                                                                                                                                                                 S. Landuyt

We started  a new working year;  our next meeting December 20th, 2013  – 16.00 H..

The Book we  read and refer to:
S. Kierkegaard: Concluding Unscientific Postscript to Philosophical Fragments. Chapter 2
                (We read the Dutch translation: Denken en Zijn.  Hoofdstuk 2: de subjectieve waarheid, de      innerlijkheid, de waarheid is de subjectiviteit. Translation by Gerard Rasch, introduction and     annotations by Teddy Petersen.)
We start the reading with pages 07 – 53: introduction and short bibliography by Teddy Petersen and 10 pages of the work itself.
To become an active member of the Working Group Kierkegaard,  attend the monthly meetings  and receive our reports, please send us your contribution  fee: 15 EURO,  on  account number:
BE47001136421280
                                                                              IBAN: GEBABEBB
                                                                              VZW FGV, Bist 164, BE2610 Wilrijk-Antwerp.
If you prefer you can also take the  virtual way:
and send us by mail your comments, questions, invitations for meetings, information about translations in any language or about recent publications of some Works from Kierkegaard. www.werkgroepkierkegaard.blogspot .be
On request you will receive by mail our monthly report of the Meetings and other news about  our philosopher as well as about our activities.                                                                                                                                                                                                  Sam Landuyt/Fientje Van Otten.


Geen opmerkingen: