dinsdag, november 26, 2013

Werkgroep Kierkegaard, FVG Wilrijk - Verslag van de Bijeenkomst van 25 OKTOBER 2013                                                                        
Aanwezig / Present:  Sam Landuyt, Noël Melis, Paul Plompen, Hedwig Van Damme, Rit Van den Bergh,  Chris Vonck.   
Afwezig en verontschuldigd / Absent and Excused: Lydia Bonte, J.L. Bogaerts, Jan Gysen, Levi Matuszczak, Gisèle Peeters, Aad Van der Perk, Bavo Van Eesbeek, Vivian Van Kampen,  Fientje Van Otten.

Verslag voordracht  door Rit. V.d.B. :  
Luc Anckaert in het  Instituut voor Joodse Studies, oktober 2013. Het iconoclasme. Een dubbele beproeving; Openbaring als ethische oriëntatie. De paradox van het offer.
De voordracht behandelde het offer van Isaac, zoon van Abraham door zijn vader. ( …)  Offer dat Abraham als een opperste teken van gehoorzaamheid, trouw en liefde tot Jahweh zag en dat door de engel op bevel van Jahweh op het allerlaatste moment verhinderd werd.

Leden en lidgeld:
We beginnen een nieuw werkjaar. Het lidgeld voor  het komende werkjaar 2013 – 2014 bedraagt nog steeds 15 EURO. Te storten op rekening :

BE47001136421280
IBAN: GEBABEBB
FGV Bist 164, BE2610 Wilrijk-Antwerpen.

Ons  sympathieke en trouwe Zeeuwse lid Aad Van der Perk neemt afscheid als actief lid, zal de verslagen verder toegestuurd krijgen en komt  toch even goedendag  zeggen in de loop van het jaar.
We groeten ook onze Limburgse oud-leden, Jan en Levi. Samen met andere  geïnteresseerden nodigen we hen uit om contact met ons en Kierkegaard te houden door regelmatig de verslagen te lezen via de toegestuurde mail of ook via onze weblog: www.werkgroepkierkegaard.blogspot .be

We hopen dit jaar via de virtuele weg van het internet (weblog en/of mail)  oud-leden of mensen die de bijeenkomsten niet kunnen meemaken op actieve wijze te betrekken bij onze werking. Zij kunnen samen met ons het werk lezen dat we gekozen hebben en ons bedenkingen, vragen of opmerkingen doorsturen via mail. Ook alle nieuws over publicaties, bijeenkomsten over de filosoof Kierkegaard is welkom.  

Het boek dat we lezen is:
S. Kierkegaard: Denken en Zijn. Afsluitend onwetenschappelijk naschrift tot De wijsgerige kruimels. Hoofdstuk 2: de subjectieve waarheid, de innerlijkheid, de waarheid is de subjectiviteit.      Vertaling dor Gerard Rasch, inleiding en annotaties door Teddy Petersen.
                Op  het secretariaat van de FGV kan een ‘werkkopie’ besteld worden die u  toegezonden       wordt voor 8 EURO  (onkosten!). Tel.  +32  (0)3 830 51 58.
In november beginnen we met de lezing van het boekje tot blz. 53. Dit is de inleiding en de kleine biografie , samen met de eerste 10 bladzijden van Kierkegaard zelf.

Volgende Bijeenkomst: 29 november 2013 - 16 uur.


We start a new working year; next meeting November 29th, 2013 – 16.00 H..

To become an active member of the Working Group Kierkegaard,  attend the monthly meetings  and receive our reports, please send us your contribution  fee: 15 EURO,  on  account number:
                                                                             
BE47001136421280
IBAN: GEBABEBB
FGV, Bist 164, BE2610 Wilrijk-Antwerp.

If you prefer you can also take the  virtual way:
and send us by mail your comments, questions, invitations for meetings, information about translations in any language or about recent publications of some Works from Kierkegaard. www.werkgroepkierkegaard.blogspot .be
On request you will receive by mail our monthly report of the Meetings and other news about  our philosopher as well as about our activities. 

The Book we  read and refer to:
S. Kierkegaard: Concluding Unscientific Postscript to Philosophical Fragments. Chapter 2
                (We read the Dutch translation: Denken en Zijn.  Hoofdstuk 2: de subjectieve waarheid, de      innerlijkheid, de waarheid is de subjectiviteit. Translation by Gerard Rasch, introduction and     annotations by Teddy Petersen.)
We start the reading with pages 07 – 53: introduction and short bibliography by Teddy Petersen and 10 pages of the work itself.
                                                                                                             Sam Landuyt/Fientje Van Otten.

Geen opmerkingen: