dinsdag, september 23, 2014

WERKGROEP KIERKEGAARD Verslag van de Bijeenkomst van 23 mei 2014.
Aanwezig:  Sam Landuyt, Gisèle Peeters, Hedwig Van Damme, Rit Van den Bergh, Noël Melis, Fientje Van Otten, Chris Vonck,
Afwezig en verontschuldigd:  Paul  Plompen, Lydia Bonte.

De Bijeenkomst van 23 mei.
Andermaal hadden we een geanimeerd gesprek over koetjes en kalfjes, zij het dat deze koetjes en kalfjes onze diepere bekommernissen van ons allen weergaven met betrekking tot de huidige ontwikkelingen in de maatschappij, het gezin, de werkvloer enz. We zien allerlei ontwikkelingen die we niet al te best kunnen duiden en waarover we dan ook van mening – of is van perceptie? – verschillen.  We voelen wel dat Kierkegaard ook tijdens zijn leven  dergelijke ontwikkelingen in de Deense maatschappij aanvoelde en ze trachtte te duiden en er vooral zijn eigen duidelijke filosofische en gelovig christelijke positie tegenover stelde. Christenheid tegenover wat hij ‘christendom’ noemde, individualiteit tegenover de mening van het publiek, innerlijkheid tegenover  valse verwachtingen van het  objectivisme, ernst tegenover schertsend esthetiserend schaatsen over al deze ontwikkelingen, verantwoordelijkheid  - te onderscheiden van een gemakkelijke ethiek van een systeem – tegenover vertwijfeling enz..

Volgende zitting van 27 juni , 16u
hebben we een paar zaken te bespreken:
-          De keuze van een nieuw werk voor het volgende werkjaar 2014 – 2015.
-          Bespreken van het jaarverslag 2014 dat inmiddels verschenen is in de uitgave 2014 van de Acta Comparanda van de FVG.
-          Methodiek van onze werkwijze in de Bijeenkomsten.

Na de zomervakantie
Zien we elkaar terug en nodigen we u uit om samen met ons verder Kierkegaard te ontmoeten
 op 03 oktober te 16u.

-------------------------------------------------
Next meeting:  We start the new year of the Working Group at October 03th, 16h.  At the meeting of Juin  27th we ‘ll choose a new work of our philosopher. More information about this new work will reach you  during the first week of October.

S. Landuyt

Geen opmerkingen: