donderdag, februari 02, 2012

Werkgroep Kierkegaard

Verslag bijeenkomst 30 september 2011

Aanwezig:   J.L. Bogaerts, Sam Landuyt, Gisèle Peeters, Paul Plompen, Rit Van den Berg, Hedwig Van Damme, Fientje Van Otten, Chris Vonck.
Afwezig en verontschuldigd:  Jan Gysen, Levi Matuszczak,  Aad Van der Perk, Noël Melis.


Overlijden: we vernemen het overlijden van Jan Sperna Weiland, de auteur van de door ons gebruikte Nederlandse vertaling van Het Begrip Angst van Kierkegaard.


Uitnodiging: we nodigen Viviane uit, de weduwe van onze betreurde André Vermaut om vanaf oktober zijn stoel in te nemen in ons gezelschap. Van harte welkom, Viviane!

We hervatten de lezing van Kierkegaard, Het Begrip Angst, pagina’s 220 tot 235 (vertaling Sperna Weiland). Hoofdstuk III: Angst als gevolg van die zondigheid die het uitblijven van het zondebewustzijn is. §1.De angst van de geesteloosheid. §2. Dialectiek in de richting van het Noodlot. §3. Dialectiek  van de angst in de richting van de schuld.

In bijlage volgt de samenvatting van deze bladzijden . NB. De voetnota’s zijn de weerslag van de bedenkingen van de leden bij de lezing van de tekst.

We staan stil bij het begrip Het Ogenblik en vragen ons af of dit het zelfde is als het opduiken/verschijnen in de chroniciteit van de Kairos (Grieks: mysterieuze tijd).

We hebben o.m. een discussie over het woord/term/begrip Noodlot, Lot en Karma (Hindoe, Boeddhisme). We nemen ons voor om de encyclopedieën te raadplegen voor een nadere, algemene definitie van deze termen.

R.V.D.B. geeft een definitie van de zondigheid volgens Kierkegaard: Bewustzijn van de negativiteit van uw bestaan, gevolg van de contradictie in uw mens-zijn. Men moet doorheen de zondigheid gaan om te komen tot het bewustzijn van zowel vrijheid als schuld en zo uiteindelijk tot de verzoening en de Godsontmoeting.

Next meeting: Friday, October 28th, 16h. We read Chapter IV: p. 236 – 242 Dutch edition by +Sperna Weiland. A preparatory summary in Dutch is available at the FVG. These summaries will later been published at the Weblog: www.Werkgroepkierkegaard.blogspot.com (only in Dutch).

Geen opmerkingen: