dinsdag, februari 01, 2005

Wat vooraf ging - korte Historiek

A. Activiteiten van de werkgroep Kierkegaard sinds zijn ontstaan in 1991.

De Werkgroep is ontstaan dank zij een zending boekbanden in 1989 van en over S. Kierkegaard en het bezoek van Chief Librarian Ulla Højsgaard (IDE - Copenhagen) in 1990. (IDE - Danish Institute for International Exchange of Publications). Nadien ontvingen wij het bezoek van Dr. Julia Watkin (Tasmania) tevens de verantwoordelijke van de 'International Kierkegaard Newsletter'.

Daardoor ontstond behoefte aan een Werkgroep, waarbij Prof. Dr. Johan Taels (UA en auteur van 'S. Kierkegaard als Filosoof', uitg. UPL 1991) een inleidende reeks lessen aan onze Faculteit gaf.

Tot op heden is de Werkgroep dankbaar actief gebleven en gaf zij zelf een boekje uit getiteld 'Kierkegaard en het moderne denken in een Bevrijde Stad', 1994 waarbij Prof. Dr. Jacques Caron (Montréal / Odense) zijn referaten publiceerde. J. Caron was in 1994 genodige gastdocent aan de FVG.

Verdere korte 'verslagen' worden jaarlijks
gepubliceerd in Acta Comparanda, door onze notuliste Leslie Versweyveld.

B. Activiteiten van het akademiejaar 2004 - 2005

- Actieve leden:


Inigo BOCKEN, Dorrit CHRISTIANSEN, Elly BOTTIN, Rit VAN DEN BERGH, Hedwig VAN DAMME, Karel EISSES, Jan GYSEN, Josephine VAN OTTEN, Sam LANDUYT, Johan TAELS, Eva LODEWYCKS, Levi MATUSZCZAK, Aad VAN DER PERK, Leslie VERSWEYVELD, Andre VERMAUT, Chris VONCK, Julia WATKIN.

- Vrienden van de werkgroep:


- Contact: info@Antwerpfvg.org

- Maandelijkse bijeenkomst op de laatste vrijdag van de maand te 2O uur in de FVG te Wilrijk. Als onderwerp van dit jaar is gekozen: "Daden van Liefde" in de vertaling van Uitgegeven door Garant te Leuven/Apeldoorn.

- Verslagen van de bijeenkomsten: vindt u in afzonderlijke maandelijkse blogs. Zie anders in archief, rechter kolom

Geen opmerkingen: